Pareigybė 2016 metai 2017 metai
Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), € Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), €
I ketvirtis
Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), €
II ketvirtis
Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), €
III ketvirtis
Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), €
IV ketvirtis
Vyriausiasis gydytojas 1 621 1 609 581 535 531
Gydytojai 4 691 4 591 630 711 691
Specialistai su aukštuoju išsilavinimu 2 299 2 300 315 314 315
Slaugytojai ir jiems prilygintos specialybės 6 433 5 450 437 498 475
Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu 1 23 1 23 23 23 23
Kitas personalas - - 1 - - 95 95

 

PASTABA:
1. Vyriausiojo gydytojo ir gydytojo skiltyje tas pats fizinis asmuo.
2. Kito personalo skiltyje dirbantis darbuotojas dirba ir kitoje pareigybėje, todėl įstaigos bendras darbuotojų skaičius yra 12 asmenų.


Parengė: Jolita Kačinskienė