Pareigybė 2017 metai 2018 metai
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), eurais Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), eurais
I ketvirtis
Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), eurais
II ketvirtis
Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), eurais
III ketvirtis
Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), eurais
IV ketvirtis
Vyriausiasis gydytojas 564 1 539 533 533
 
Gydytojai 656 4 725 740 540
 
Specialistai su aukštuoju išsilavinimu 311 2 335 337 338
 
Slaugytojai ir jiems prilygintos specialybės 465 5 479 539 524
 
Kiti specialistai su specialiu viduriniu išsilavinimu 23 1 23 52 -
 
Kitas personalas 95 1 331 339 402
 


Parengė: Jolita Kačinskienė