Pareigybė 2018 metai 2019 metai
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), eurais Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), eurais
I ketvirtis
Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), eurais
II ketvirtis
Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), eurais
III ketvirtis
Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), eurais
IV ketvirtis
Vyriausiasis gydytojas 533 1 691 785 793
971
Gydytojai 668 4 745 798 806
836
Specialistai su aukštuoju išsilavinimu 349 2 442 446 457
180
Slaugytojai ir jiems prilygintos specialybės 544 5 772 792 771
1007
Kiti specialistai su specialiu viduriniu išsilavinimu 23 1 - - -
874
Kitas personalas 385 1 555 555 555
647


Parengė: Daina Navakauskienė