Pareigybė 2018 metai 2019 metai
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), eurais Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), eurais
I ketvirtis
Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), eurais
II ketvirtis
Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), eurais
III ketvirtis
Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), eurais
IV ketvirtis
Vyriausiasis gydytojas 533 1 691 785
 
Gydytojai 668 4 745 798
 
Specialistai su aukštuoju išsilavinimu 349 2 442 446
 
Slaugytojai ir jiems prilygintos specialybės 544 5 772 792
 
Kiti specialistai su specialiu viduriniu išsilavinimu 23 1 - -
 
Kitas personalas 385 1 555 555
 


Parengė: Jolita Kačinskienė