Pareigybė 2017 metai 2018 metai
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), € Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), €
I ketvirtis
Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), €
II ketvirtis
Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), €
III ketvirtis
Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), €
IV ketvirtis
Vyriausiasis gydytojas 564 1 539
Gydytojai 656 4 725
Specialistai su aukštuoju išsilavinimu 311 2 335
Slaugytojai ir jiems prilygintos specialybės 465 5 479
Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu 23 1 23
Kitas personalas 95 1 331

 

PASTABA:
1. Vyriausiojo gydytojo ir gydytojo skiltyje tas pats fizinis asmuo.


Parengė: Jolita Kačinskienė