Mokamų paslaugų įkainiai

PATVIRTINTA:
Viešosios įstaigos Šimkaičių ambulatorijos

Vyriausios gydytojos

įsakymu 2015-04-14 Nr.14-V
įsakymu 2016-01-06

 

Eil.Nr. Paslaugos pavadinimas Kaina, EUR
 1. Sveikatos tikrinimas
1.1. Vykstančiųjų į užsienį 10.00
1.2. Norinčiųjų įsigyti civilinį ginklą 16.00
1.3. Vairuotojų mėgėjų 15.00
1.4.1. Vairuotojų profesionalų įsidarbinant 17.00
1.5. Darbuotojų, kuriems privalomas periodiškas, profilaktinis sveikatos tikrinimas
1.5.1. Geležinkelio darbuotojams, įsidarbinant 5.00
1.5.2. Geležinkelio darbuotojams, dirbant 13.00
1.5.3. Darbuotojų, dirbančių profesinės rizikos sąlygomis, įsidarbinant 7.00
1.5.4. Darbuotojų, dirbančių profesinės rizikos sąlygomis, dirbant 11.00
1.5.5. Darbuotojų, dirbančių kenksmingų cheminių veiksnių įtakoje, įsidarbinant 2.00
1.5.6. Darbuotojų, dirbančių kenksmingų cheminių veiksnių įtakoje, dirbant 9.00
1.5.7. Darbuotojų, dirbančių kenksmingų biologinių veiksnių įtakoje, dirbant 5.00
1.5.8. Darbuotojų, dirbančių kenksmingų pramoninių aerozolių veiksnių įtakoje, įsidarbinant 5.00
1.5.9. Darbuotojų, dirbančių kenksmingų pramoninių aerozolių veiksnių įtakoje, dirbant 11.0
1.5.10. Darbuotojų, dirbančių kenksmingų fizinių veiksnių įtakoje, įsidarbinant 3.00
1.5.11. Darbuotojų, dirbančių kenksmingų fizinių veiksnių įtakoje, dirbant 7.30
1.5.12. Darbuotojų, dirbančių kenksmingų fizinių perkrovimų darbą , įsidarbinant 3.00
1.5.13. Darbuotojų, dirbančių kenksmingų fizinių perkrovimų darbą , dirbant 7.30
1.5.14. Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti tik iš anksto pasitikrinus ir  vėliau periodiškai besitikrinantiems sveikatą dėl užkrečiamų ligų, įsidarbinant 3.00
1.5.15. Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti tik iš anksto pasitikrinus ir  vėliau periodiškai besitikrinantiems sveikatą dėl užkrečiamų ligų, dirbant 2.50
1.5.16. Asmens medicinos knygelė 1.00
2. Akušerija ir ginekologija
2.1. Onkocitologinio tepinėlio paėmimas iš genitalijų 2.09
2.2. Tepinėlio mikroflorai nustatyti paėmimas iš urogenitalinės sistemos 2.58
2.3. Ginekologinė ligonės apžiūra 8.28
2.4. Gimdos spiralės įdėjimas (be spiralės kainos) 3.24
2.5. Gimdos spiralės išėmimas 2.90
3. Kompensuojamųjų vaistų paso išdavimas
3.1. Kompensuojamųjų vaistų paso pakeitimas 1.00
3.2. Kompensuojamųjų vaistų paso sugadinto, pamesto pakeitimas 3.00
4. Paciento priėmimas ir konsultavimas  
4.1. Bendrosios praktikos gydytojo 10.37
4.2. Akušerės, bendrosios praktikos slaugytojos 4.46
  Pastaba: kartotiniam (2 savaičių laikotarpiu) pacientų priėmimui taikoma 50 % nuolaida  
5. Kraujospūdžio pamatavimas 0.84
6. Injekcijos, infuzijos  
6.1. Kraujo paėmimas iš piršto 1.22
6.2. Kraujo paėmimas iš venos 1.33
6.3. Injekcija į odą, poodį, po gleivine ar injekcija į raumenį, apsauginis skiepas (neįskaitant vakcinos kainos) 0.93
6.4. Injekcija į veną 1.33
6.5. Infuzija į veną 10-30 min. 2.23
6.6. Infuzija į veną daugiau kaip 30 min. 2.69
 7. Klinikiniai ir biochemijos tyrimai
7.1. Automatinis kraujo tyrimas ( leukocitai, eritrocitai ) 0,90
7.2. Automatinis šlapimo tyrimas 0,90
7.3. Kraujo grupės ( ABO ) nustatymas ir Rh ( D) faktoriaus nustatymas 1,80
7.4. Rh antikūnių nustatymas netiesioginiu Kumso metodu 3,50
7.5. Bendras baltymas 0,60
7.6. Kalis / Natris 0,90
7.7. Kalcis ( Ca ) 0,90
7.8. Geležis (Fe) 0,60
7.9. Magnis (Mg) 0,60
7.10. Fosforas ( Pfos) 0,90
7.11. Gliukozė ( Glu ) 0,60
7.12. Glikozilintas hemoglobinas (HbA1c) 4,10
7.13. Šlapalas ( Urea ) 0,60
7.14. Kreatininas ( Crea ) 0,60
7.15. Šlapimo rūgštis ( Ua ) 0,90
7.16. Bendras bilirubinas ( Bil-t ) 0,60
7.17. Trigliceridai ( Tgl ) 0,80
7.18. Cholesterolis ( Chol ) 0,80
7.19. Mažo tankio lipidai (MTL ) 0,30
7.20. Didelio tankio lipidai ( DTL ) 0,90
7.21. Lipidograma 2,80
7.22. Pankreatitinė alja –ami;lazė ( P-amyl )serume 1,20
7.23. Lipazė ( Lip ) 3,00
7.24. Feritinas ( Ferpi) 5,00
7.25. Protrombinas (nustatymas Quick metodu ) SPA/ INR 1,50
7.26. Aktyvuotas dalinis tromboplastinis laikas (ADTL ) 2,70
7.27. Skydliaukę stimuliuojantis hormonas ( TTH ) 2,70
7.28. Laisvas tiroksinas ( FT4 ) 2,70
7.29. Laisvas trijodtironinas ( TF3 ) 3,00
7.30. C reaktyvinis baltymas ( CRB ) 2.70
7.31. Antitiroksidozė ( ATPO ) 5,30
7.32. Prostatos specifinis antigenas ( PSA ) 3,20
7.33. Vitaminas D3 13,10
7.34. Asparagininė transaminazė ( GOT ) 0,80
7.35. Alanininė transaminazė( GPT ) 0.80
7.36. Vakutaineris ir kraujo paėmimo adata 0,30
7.37. Kiti tyrimai atliekami vadovaujantis ,,UAB Baltic  Medic ‘‘ir  UAB ,, Antėja‘‘ laboratorijų nustatytomis kainomis  
8. Oftalmologija
8.1. Regėjimo aštrumo į tolį ir artį nustatymas suaugusiems 0.52
9. Prisirašymo prie įstaigos
9.1. Anksčiau nei po šešių mėnesių pasirinkęs kitą PASPĮ už prisirašymo dokumentų tvarkymą ir medicininės dokumentacijos persiuntimą jo pasirinktai įstaigai 2.90
10. Dokumentų kopijavimas A4 formatas 0.10
11. Odontologija
11.1. Konsultacinė pagalba:
11.1.1. Gydytojo vizitas į ligonio namus 5.04
11.1.2. Specialisto konsultacija ligonio namuose 7.70
11.1.4. Pirminė apžiūra, anamnezė, dokumentacija 1.33
11.2. Profilaktinė apžiūra 1,33
11.3. Pirminės apžiūros rinkinys 0,45
11.4. Gydymo rinkinys 5,10
11.5. Anestezija 0,60
11.6. Popieriniai kaiščiai 1 vnt. 0.06
11.7. Gutaperčia Nr.15-40 1 vnt. 0.04
11.8. Chlorinas 5,25% 2 g 0.03
11.9. Matricos gaubtos kontūrinės  1vnt. 0.45
11.3. Plombos
11.3.1. Plomba ( Te econom rinkinys ) 1g. 2.23
11.3.2. Plomba ( Te econom rinkinys ) 0.5 g. 1.12
11.3.3. Dantų plombavimo rinkinys 0,60
12. Tvarstymas
12.1. Perrišimas 1.16
13. Vakcinos  
13.1. Ticovac Mokama įsigijimo kaina
13.2. Penumo 23 Mokama įsigijimo kaina
13.3. Fluarix Mokama įsigijimo kaina

Mokamų paslaugų teikimo tvarka

PATVIRTINTA:

Viešosios įstaigos Šimkaičių ambulatorijos

                                                                                       Vyriausios gydytojos 2016 m. sausio 6 d.

                                                      įsakymu Nr. 05 - V

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIMKAIČIŲ AMBULATORIJOS MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO TVARKA

 

 1. Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, nurodytos Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo bei Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašo tvirtinimo“, 1 ir 3 punktuose, išskyrus Profilaktinių sveikatos tikrinimų rūšių ir apmokėjimo tvarkos (1 priedas), patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, 4 ir 5 punktuose nurodytus profilaktinius sveikatos tikrinimus, prie VšĮ Šimkaičių ambulatorijos prisirašiusiems gyventojams teikiamos nemokamai, už jas iš pacientų negali būti reikalaujama jokių papildomų mokėjimų.
2. Mokamoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, priskiriamos paslaugos, kurių išlaidos nekompensuojamos iš:
2.1. valstybės ir savivaldybės biudžeto;
2.2. privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto;
2.3. valstybės, savivaldybės, įmonių ir kitų organizacijų sveikatos fondų bei lėšų, skiriamų sveikatos programoms finansuoti.
3. Už mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurios suteikiamos VšĮ Šimkaičių ambulatorijoje, moka patys pacientai arba už juos gali sumokėti kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, savanoriško sveikatos draudimo įstaigos ar kt.
4. Draudžiamiesiems, kurie nėra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, VšĮ Šimkaičių ambulatorijoje suteiktos paslaugos, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugas, yra mokamos.
5. Mokamas paslaugas, tyrimus ir procedūras VšĮ Šimkaičių ambulatorija gali teikti tik užtikrinusi, kad šias paslaugas, apmokamas iš PSDF biudžeto lėšų, nustatytą dieną gautų visi jų laukimo eilėje užregistruoti pacientai.
6. Už VšĮ Šimkaičių ambulatorijoje suteikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, jei jos neatitinka būtinosios medicinos pagalbos kriterijų, apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu moka šiais atvejais:
6.1. pacientas, teikiant jam iš PSDF biudžeto lėšų apmokamas paslaugas ir leidus gydančiajam gydytojui, pageidauja gauti papildomas, t. y. pagrindinei ligai diagnozuoti ar gydyti nebūtinas paslaugas, medžiagas, tyrimus, medikamentus, medicinos pagalbos priemones, procedūras;
6.2. pacientas nori gauti paslaugą ne eilės tvarka, o VšĮ Šimkaičių ambulatorija  turi galimybes suteikti daugiau paslaugų, nei numatyta sutartyje su teritorine ligonių kasa (toliau – TLK); šiuo atveju mokamos paslaugos gali būti teikiamos tik tada, kai atitinka šiuos reikalavimus:
6.2.1. įstaiga užtikrina, kad visi į paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto lėšų, laukimo eilę užregistruoti ir atvykę pacientai gaus numatytas paslaugas numatytą dieną nustatytu laiku;
6.2.2. pacientas pageidauja gauti paslaugą ne eilės tvarka ir yra pasirašytinai supažindintas su jo teise ir galimybe ją gauti nemokamai eilės tvarka, nurodant paslaugos teikimo datą;
6.3. pacientas pasirenka brangiau kainuojančias asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Prie brangiau kainuojančių asmens sveikatos priežiūros paslaugų priskiriami atvejai, kai pacientas savo iniciatyva, leidus gydančiam gydytojui, pasirenka brangiau kainuojančias paslaugas, medžiagas, tyrimus, vaistus, medicinos pagalbos priemones, procedūras. Šiuo atveju pacientas apmoka pasirinktų paslaugų, medžiagų, tyrimų, vaistų, medicinos pagalbos priemonių, procedūrų kainų ir nemokamų paslaugų, medžiagų, tyrimų, vaistų, medicinos pagalbos priemonių, procedūrų kainų skirtumą. Prie šių paslaugų negali būti priskiriamos paslaugos, kurioms pacientui nesuteikiama pasirinkimo alternatyva (negalima pasirinkti tarp nemokamos ir brangiau kainuojančios paslaugos).
7. VšĮ Šimkaičių ambulatorijoje teikiant odontologinės priežiūros paslaugas, apdraustieji (išskyrus vaikus ir asmenis, besimokančius dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, kol jiems sukanka 24 metai, ir socialiai remtinus asmenis, kai jie pateikia atitinkamą savivaldybės, kurios teritorijoje gyvena, socialinės paramos skyriaus pažymą) moka už vaistus, odontologines ir kitas medžiagas, sunaudotas odontologinės priežiūros paslaugų teikimui, vienkartines priemones, atsižvelgiant į sunaudotų medžiagų, priemonių kiekį ir jų įsigijimo kainas;
8. VšĮ Šimkaičių ambulatorijos pareigos, susijusios su mokamų paslaugų teikimu:
8.1. užtikrinti, kad pacientai galėtų susipažinti su mokamų paslaugų teikimo tvarka ir kainomis;
8.2. užtikrinti, kad mokamos paslaugos būtų teikiamos tik šioje tvarkoje nurodytomis sąlygomis;
8.3. prieš teikiant pacientui paslaugą, už kurią jis turi mokėti:
8.3.1. pasirašytinai jį (arba paciento atstovą) informuoti apie paciento teisę ir galimybes konkrečią paslaugą gauti įstaigoje nemokamai, išskyrus atvejus, kai paslaugos yra įtrauktos į mokamų paslaugų sąrašą;
8.3.2. užtikrinti, kad pacientas mokamos paslaugos pasirinkimą medicinos dokumentuose patvirtintų parašu;
8.4. prieš teikiant pacientui brangiau kainuojančias paslaugas, skiriant brangiau kainuojančius vaistus, medicinos pagalbos priemones, medžiagas ar procedūras, jį pasirašytinai supažindinti su nemokamų paslaugų, vaistų, medicinos pagalbos priemonių, medžiagų, procedūrų ir brangiau kainuojančių paslaugų, vaistų, medicinos pagalbos priemonių, medžiagų, procedūrų skirtumais (kaina, kiekis, pranašumas ir pan.) ir užtikrinti, kad pacientas savo pasirinkimą medicinos dokumentuose patvirtintų raštu. Prie šių paslaugų negali būti priskiriamos paslaugos, kurioms pacientui nesuteikiama pasirinkimo alternatyva (negalima pasirinkti tarp nemokamos ir brangiau kainuojančios paslaugos).
8.5. medicinos dokumentuose turi būti įdėtinis lapas su apmokėtų paslaugų sąrašu, kuriame nurodoma:
8.5.1. paciento patvirtintas parašu sutikimas (prašymas) dėl mokamų paslaugų teikimo;
8.5.2. suteiktos mokamos paslaugos pavadinimas ir jos teikimo pagrindas;
8.5.3. paslaugos apmokėjimo faktą patvirtinančio dokumento numeris ir data.
9. VšĮ  Šimkaičių ambulatorija turi užtikrinti, kad mokėjimo už mokamas paslaugas dokumentuose (kasos kvituose, pajamų orderiuose, sąskaitose ir pan.) būtų nurodyta paslaugos teikimo data, paslaugos, už kurią mokama, pavadinimas, medicinos dokumento (ambulatorinės kortelės, gydymo stacionare istorijos ir pan.) numeris. Jeigu minėtos informacijos mokėjimo dokumentuose nurodyti nėra techninių galimybių, ji turi būti nurodyta sąskaitoje, kuri atiduodama pacientui.
10. Mokamos paslaugos, suteiktos nesilaikant šioje tvarkoje nustatytų reikalavimų, yra laikomos neteisėtai apmokėtomis, todėl už jas gautos lėšos privalo būti grąžinamos jas sumokėjusiam asmeniui.
11. Teikiant mokamas paslaugas VšĮ Šimkaičių ambulatorija privalo į Privalomojo sveikatos draudimo informacinę sistemą įvesti informaciją apie suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
12. Už mokamų paslaugų teikimo procedūrų pažeidimus atsako darbuotojai, tiesiogiai teikiantys mokamas paslaugas.
13. Informacija apie mokamas paslaugas teikiama įstaigos tinklalapyje, skelbimų lentoje,  buhalterijoje ir  asmuo atsakingas už mokamas paslaugas..
14. Pinigai už mokamas paslaugas mokami atsakingam asmeniui, išrašant pinigų priėmimo kvitą, pacientui pageidaujant, išrašoma sąskaita-faktūra.
15. Neatlikus paslaugos ir pacientui pageidaujant grąžinti sumokėtus pinigus, būtinas paciento prašymas ir sveikatos priežiūros specialisto patvirtinimas, jog paslauga neatlikta. Visa tai turi būti pažymėta paciento  medicininėje dokumentacijoje.